Sök
Stäng denna sökruta.

ATT UTVECKLAS ÄR ATT VÄXA!

 

Astrea Consulting AB skapar utrymme för växtkraft. 

Vår affärsidé är att hjälpa individer, företag och organisationer i alla branscher att utvecklas vidare. Vi är mycket måna om att lyssna på våra kunder och vårt mål är att förbättra deras konkurrenskraft och lönsamhet med insatser som gör skillnad för såväl individ, team som organisation.

Astrea Consulting AB grundades 2002 och arbetar med fyra huvudområden:

VI HJÄLPER INDIVIDER & ORGANISATIONER ATT VÄXA GENOM 

 • Organisationsutveckling
 • Coachning och mentorskap
 • Chef och ledarskapsutveckling som bland annat omfattar konflikthantering, beslutsprocess, utvecklingssamtal och kommunikation
 • Utbildning inom arbetsmetodik som omfattar personlig effektivitet, möteseffektivitet och effektivare användning och hantering av digitala verktyg.

 

Vi skräddarsyr gärna utbildningar för våra kunder, hör gärna av er med önskemål.

Våra tjänster

Organisations-utveckling

EN VIKTIG DEL AV ETT FÖRÄND-RINGSPROJEKT

För organisationsut-veckling kan vi ta ett helhetsgrepp, och fungera som projektledare under hela processen

För organisationsutveckling kan vi ta ett helhetsgrepp och fungera som projektledare under hela processen, alternativt genomföra utvalda delar av projektet.

I projektet kan följande moment ingå:

 • Analys av befintliga processer och arbetsfördelning
 • Utveckling av organisationsstrukturer
 • Implementering av ny organisation
 • Risk och konsekvensanalys
 • Kompetenskartläggning och utveckling av kompetenser
 • Stöd till ledningsgrupp under förändringsarbetet
 • Ledarutveckling 

Coachning

TA FRAM DIN INNEBOENDE STYRKA

Syftet med coachning är att frigöra outnyttjad potential som finns hos varje människa. Coachen hjälper dig att identifiera dina inneboende styrkor och att utnyttja dem mer effektivt.

Syftet med coachning är att frigöra outnyttjad potential som finns hos varje människa. Detta gör vi tillsammans genom att koppla ihop din kunskap och kompetens med dina värderingar, din motivation och dina mål.

 

Arbetet som coach och mentor går ut på att skapa växtkraft hos dig som person och i din professionella roll. Du får de verktyg du behöver för att bättre kunna styra din karriär och utvecklas som människa. Coachen hjälper dig att identifiera dina inneboende styrkor och att utnyttja dem mer effektivt.

Genom att använda en coach får du:

 • Stöd i din chefsroll
 • Utveckling av ditt ledarskap till ett coachande förhållningssätt
 • Verktyg för att skapa motivation och utvecklingsvilja vid organisationsförändringar
 • Lära dig att genomföra effektivare utvecklingssamtal med högre kvalitet
 • Hjälp att förebygga stress
 • Utveckling av dig själv som person.

Livs- och Karriär-planering

UTVECKLING PRIVAT OCH PROFESSIONELLT

Livs- och karriärplanering är ett utvecklingsprogram en process som följer Life & Careermodellen och på ett strukturerat sätt komma fram till den väg som passar dig bäst.

Livs- och karriärplanering är ett utvecklingsprogram för alla medarbetare som vill utvecklas, såväl privat som professionellt. Det är en process som följer Life & Careermodellen och på ett strukturerat sätt komma fram till den väg som passar dig bäst.
I programmet ingår arbetsboken Life & Career Map™, skriven av Lena Mangell.

Programmet innehåller bland annat följande:

 • Nulägesanalys: kartläggning av var jag står idag
 • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper
 • Vad kan jag: kompetens och resursinventering
 • Värderingar: vad är viktigt för mig
 • Vision och framtid
 • Vad vill jag
 • Handlingsplan, mål och delmål

Programmet pågår under fyra till fem månader. Vi träffas vid sju tillfällen, cirka 1,5 timme per gång. Efter genomgånget program tar deltagaren fram en handlingsplan som innehåller mål och delmål som rör både arbete och fritid. Efter två till fyra månader gör vi en uppföljning.

UTBILDNINGAR

Om Astrea

RENÉE HYDÉN STARTADE ASTREA CONSULTING AB

Renée Hydén har i över 30 års tid arbetat som organisationskonsult med utbildningar inom personlig effektivitet, grupputveckling, ledarskap och kommunikation. Hon är socialpedagog och beteendevetare samt utbildad personaladministratör. Hon har även arbetat som linjechef med personalansvar. Sedan 2002 har hon drivit företaget Astrea Consulting AB.

Renée Hydén

”Att få människor att växa och må bra är min viktigaste uppgift.”

Certifierad coach & karriärcoach av Life & Career

Har genomgått en EMCC ackrediterad coachutbildning på Senior Practitioner nivå

Renée följer European Mentoring & Coaching Councils etiska regler och krav. Klicka på ikonen och Läs mer.

Astrea Consulting AB samarbetar med: Digitalanvändarna ett utbildningsföretag som vill bidra till att fler kan använda digitala verktyg. Klicka på ikonen och Läs mer.