Astrea Consulting AB

TA FRAM MEDARBETARNAS POTENTIAL!

På de flesta företag genomförs utvecklingssamtal med medarbetarna. Chefer och medarbetare har dock sällan fått utbildning i hur man genomför professionella utvecklingssamtal. Med en högre kvalitet på innehåll, struktur och genomförande av samtalet går det att få ut betydigt mer av den potential som finns hos alla medarbetare.

Astrea Consulting erbjuder utbildning i hur man håller utvecklande utvecklingssamtal. Kursen vänder sig både till chefer och medarbetare och ger en bra grund för att bättre förverkliga medarbetarnas potential.

Kursen innehåller bland annat: