Astrea Consulting AB

FÖRBÄTTRAD MÖTESTEKNIK

Möten som inte startar i tid och oförberedda mötesdeltagare stjäl mycket tid i en organisation liksom att de beslut som fattas inte genomförs. En förbättrad mötesteknik kan båda spara pengar till företaget och minska frustration hos medarbetare.

Målen för utbildningen är att lära sig hålla möten som:

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar.