Astrea Consulting AB

NY I DIN ROLL SOM CHEF

Är du ny som chef? Förväntningarna från dina medarbetare är stora på dig och om du kommer från den egna arbetsgruppen är de sannolikt ännu större. Vi går igenom dina styrkor och svagheter samt de svårigheter och möjligheter du står inför.

UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Ett bra ledarskap är A och O i en organisation. De företag som har låga sjuktal och många långtidsfriska har också goda relationer mellan chef och medarbetare.

I vår chefsutbildning varvas teori med gruppövningar. Astrea Consulting AB fokuserar mycket på den kunskap och kompetens som finns inom gruppen. Det avsetts också mycket tid för reflektion och diskussioner.

Kursens olika delar:

Detta innefattar bland annat: