Astrea Consulting AB

DET FINNS MÅNGA SÄTT ATT BLI EFFEKTIVARE

Astrea Consulting fokuserar på individers vanor, beteenden och arbetsmetoder. Ett genomtänkt arbetssätt och en tydligare struktur på arbetsflödet sparar mycket tid, förebygger stress och ökar arbetsglädjen.

Syftet med våra utbildningar är att höja effektiviteten för individer och grupper. Under utbildningen lär sig deltagarna:

Utbildningen genomförs i två steg. Först gemensamt i seminarieform, därefter individuellt med personlig coachning på den egna arbetsplatsen. För att säkerställa ett bestående resultat görs uppföljningar enligt överenskommelse.