Astrea Consulting AB

EN VIKTIG DEL AV ETT FÖRÄNDRINGSPROJEKT

För organisationsutveckling kan vi ta ett helhetsgrepp och fungera som projektledare under hela processen, alternativt genomföra utvalda delar av projektet.

I projektet kan följande moment ingå: