Astrea Consulting AB

UTVECKLING PRIVAT OCH PROFESSIONELLT

Livs- och karriärplanering är ett utvecklingsprogram för alla medarbetare som vill utvecklas, såväl privat som professionellt. Det är en process som följer Life & Careermodellen och på ett strukturerat sätt komma fram till den väg som passar dig bäst. I programmet ingår arbetsboken Life & Career Map™, skriven av Lena Mangell.

Programmet innehåller bland annat följande:

Programmet pågår under fyra till fem månader. Vi träffas vid sju tillfällen, cirka 1,5 timme per gång. Efter genomgånget program tar deltagaren fram en handlingsplan som innehåller mål och delmål som rör både arbete och fritid. Efter två till fyra månader gör vi en uppföljning.