Astrea Consulting AB

TA FRAM DIN INNEBOENDE STYRKA

Syftet med coachning är att frigöra outnyttjad potential som finns hos varje människa. Detta gör vi tillsammans genom att koppla ihop din kunskap och kompetens med dina värderingar, din motivation och dina mål. Arbetet som coach och mentor går ut på att skapa växtkraft hos dig som person och i din professionella roll. Du får de verktyg du behöver för att bättre kunna styra din karriär och utvecklas som människa. Coachen hjälper dig att identifiera dina inneboende styrkor och att utnyttja dem mer effektivt.

Genom att använda en coach får du: